บริษัท เอ็ม เค เอฟ กรุ๊ป จำกัด
9/9 หมู่ที่ 4 ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
091-516-6661 (เต้ย)
094-656-2265 (เขม)
095-526-2999 (เจ)
088-965-2565 (เปิ้ล)
@mkfgroup
ตู้รองเท้าอลูมิเนียมกันน้ำ กันปลวก 100%
mkfgroup.official@gmail.com